Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2013

4212 4ea7
Reposted fromrudgierd rudgierd
4458 87d7
Reposted fromcoldone coldone

May 15 2013

Play fullscreen
czasem kocham życie :)
I’m not saying it’s going to be easy. Nothing in life is easy. But that’s no reason to give up.
— Louis Sachar
Reposted fromkonwalia konwalia vianables nables
kiedyś się przejmowałam. ostatnio przestałam. 
— polecam, doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vianables nables

May 13 2013

5002 858b 500
true
Ja wszystko wytrzymam, tylko... ja muszę czuć, że ty mnie kochasz, słyszysz?
— Skazany na Bluesa
Reposted fromJogurt Jogurt viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
Czasami te najbardziej tępe dostają najwięcej.
— true story.
 a potem rzygaliśmy dalej, niż widzieliśmy. czasem sądzę, że właśnie wtedy wyplułem duszę.
— sparafrazowany Meller dla Newsweeka

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa viamowdomniesercem mowdomniesercem
5946 8152
- Boję się.
- Czego?
- Że już nigdy nie będę tak szczęśliwa jak teraz.
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamowdomniesercem mowdomniesercem
3277 3b3d
Tego mi trzeba.Bardziej niż kiedykolwiek.
Możesz dziś być nikim, dla całego świata, ale pamiętaj dla niewielu jesteś całym światem.
Reposted fromGeniusz Geniusz viamowdomniesercem mowdomniesercem
- Już zawsze chcę być blisko ciebie, wiesz? 
- Dlaczego? 
- Bo jesteś najlepszą osobą na świecie.
— José Mauro de Vasconcelos
Reposted fromlisciek lisciek viamowdomniesercem mowdomniesercem

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

5453 20fc
Reposted fromproof proof viamowdomniesercem mowdomniesercem
6498 abee 500
from 9gag.com
Reposted frommiscoal miscoal viaspotlight spotlight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl